Herroepingsrecht


De Herbalife 30-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie

Voor alle producten geldt onder bepaalde voorwaarden de 30 dagen niet goed geld terug garantie. Hiermee overtreffen we ruimschoots de door het Burgerlijk wetboek voorgeschreven mogelijkheid om de koopovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken dient u binnen 30 dagen na factuurdatum zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten.
Niet-goed-geld-terug procedure

De Herbalife producten die u vergoed wilt zien moet u terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden. Het is verstandig om de producten in dat geval verzekerd terug te sturen, zodat u altijd kunt aantonen dat de producten ook daadwerkelijk zijn verzonden.

Om uw aankoopbedrag terug te krijgen dient u een formulier in te vullen, deze kunt u bij ons opvragen.

Uw aankoopbedrag minus alle kosten die wij als bedrijf hebben gemaakt, zal binnen 10 dagen na ontvangst van het formulier + de geretourneerde producten op uw bank- of girorekening worden bijgeschreven.

Herroepingsrecht

U krijgt een zichttermijn van 14 dagen waarbinnen u mag besluiten om de overeenkomst te herroepen. Nadat u uw besluit om te herroepen aan de ons bekend heeft gemaakt (al dan niet via het modelformulier voor herroeping), krijgt u nog eens 14 kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen. U kunt bij ons een formulier voor herroeping opvragen.

Vragen, klachten of opmerkingen

U kunt ons voor vragen, klachten en opmerkingen bereiken. Ook kunt u ons 24 uur per dag een vraag stellen via ons emailadres. In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van Herbalife dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan Herbalife International (Netherlands) B.V. worden voorgelegd. Zodra wij van Herbalife International een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.